Μόνιμη εγκατάσταση σωλήνωσης - Παροχή Σκευασμάτων
 
Για την  προστασία των φοινικοειδών από μελλοντικές προσβολές η Ecopalm συνιστά την παροχή απωθητικών ή βιολογικών σκευασμάτων (οικολογικών), που κρίνουν ανάλογα με την περίπτωση , οι εξειδικευμένοι γεωπόνοι της Ecopalm.

Η παροχή των σκευασμάτων πραγματοποιείτε δια μέσου μιας μόνιμης εγκατάστασης σωλήνωσης Φ16 που ανέρχεται στον κορμό και μεταφέρει με ασφάλεια τα σκευάσματα έως «το μάτι του φοίνικα» εκεί όπου φύονται τα νέα φύλλα.  

Με τον οικονομικό αυτόν τρόπο αυτό μπορείτε να συντηρήσετε μόνοι σας τους φοίνικες από πιθανές επαναπροσβολές σε βάθος χρόνου, αποφεύγοντας την δαπανηρή χρήση καλαθοφόρου ειδικά στους υψηλούς.  

Η συχνότητα παροχής των σκευασμάτων μεταβάλλεται ημερολογιακά και ποιοτικά ανάλογα με την εποχή και την κατάσταση μόλυνσης των υπολοίπων φοινικοειδών της περιοχής.

Η μόνιμη εγκατάσταση της σωλήνωσης (αν και φαινομενικά απλή) , απαιτεί έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να αποφεύγεται μετά την πάροδο 2-3 μηνών η εκ νέου τοποθέτηση (γιατί τα φύλλα μεγαλώνουν και τα σκευάσματα δεν πέφτουν πλέον στο προκαθορισμένο σημείο).

Η μόνιμη εγκατάσταση της σωλήνωσης , συνδυάζεται και με το άνοιγμα «παραθύρου επιθεώρησης», για την περιοδική παρακολούθηση της υγειάς του φοίνικα.

 
*Για μεγέθυνση μετακινήστε τον κέρσορα πάνω στις φωτογραφίες.